Pure Legal

Juridisch advies op maat

Algemene voorwaarden: hoe correct toepassen?

Vorige keer had ik het over het belang van goede algemene voorwaarden, opgesteld op maat van jouw bedrijf.

Dat is al een eerste stap, maar van even groot belang is … hoe kan je deze dan correct toepassen?

Om tegenstelbaar te zijn – om er dus juridisch gezien een beroep op te kunnen doen – moet jouw contractspartij kennis hebben van de inhoud ervan én deze ook aanvaarden, vooraleer de samenwerking effectief tot stand komt.

Rond die kennisgeving en aanvaarding maakt de wetgever een onderscheid tussen particuliere klanten en B2B-relaties.

Particulieren

Een particuliere klant geniet van rechtswege een grotere bescherming dan bedrijven. Zo zal jouw B2C klant de algemene voorwaarden expliciet moeten aanvaarden. Dit kan bv. door ondertekening van de bestelbon met een duidelijke vermelding van een akkoord met de algemene voorwaarden in kwestie.

Bedrijven

Als jouw klant een ondernemer is, dan wordt deze geacht de algemene voorwaarden, die bv. op de bestelbon staan vermeld, te kennen en te aanvaarden. Hier geldt een impliciete aanvaarding, welke kan volgen uit het aanvatten van de samenwerking of de betaling van een factuur.

Enkele vuistregels

  • Probeer je algemene voorwaarden zo vroeg als mogelijk mee te delen aan jouw klant, via offerte of bestelbon, maar in elk geval voorafgaand aan jullie akkoord om samen te werken.
  • Maak je algemene voorwaarden integraal en effectief over aan jouw contractspartij (en beperk je dus niet tot een loutere verwijzing naar jouw website, waarop deze te raadplegen zijn).
  • Zorg ervoor dat jouw algemene voorwaarden vlot leesbaar zijn (maak die kleine lettertjes dus niet té klein, zorg o.m. voor een goed leesbaar lettertype, …)
  • Stel algemene voorwaarden op in een duidelijke taal, niemand is gebaat bij dubbelzinnige formuleringen of bepalingen die voor interpretatie vatbaar zijn.
  • Zorg ervoor dat jouw contractspartij jouw algemene voorwaarden heeft aanvaard, voor de aanvang van jullie samenwerking.

Interesse om samen te werken?

Door het klikken op Verzenden, ga je akkoord dat jouw persoonsgegevens verwerkt worden conform het privacybeleid van deze website. Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Maak vrijblijvend een afspraak

Door het klikken op Verzenden, ga je akkoord dat jouw persoonsgegevens verwerkt worden conform het privacybeleid van deze website. Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.